Thông tin điều hành
Thành phố Huế đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên địa bàn
Ngày 8 tháng 11 năm 2019.

Ngày 01/11/2019, UBND thành phố Huế đã có Công văn số 4235/UBND-XH yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 27 phường đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trong công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) trên địa bàn. 

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN chủ động kiểm tra, rà soát, đối chiếu với cơ quan bảo hiểm xã hội về số tiền phải đóng của đơn vị; đồng thời thực hiện nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho số lao động thuộc diện tham gia theo đúng mức đóng, đúng thời gian quy định, không để dư nợ chuyển kỳ sau, hoàn thành thu nộp của năm 2019. Đối với các đơn vị hưởng Ngân sách Nhà nước, thực hiện chuyển nộp đầy đủ hàng tháng, không để nợ sang tháng sau, nợ chuyển năm sau; nếu để phát sinh lãi chậm đóng thì Thủ trưởng đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
UBND các phường được UBND Thành phố yêu cầu tăng cường chỉ đạo các Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng; Đại lý thu Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại lý thu Công ty bảo hiểm PVI Huế tăng cường vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT của đối tượng tự đóng đạt kế hoạch được giao.
Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp mới đăng ký thành lập, đăng ký tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động; tăng cường đối chiếu, đôn đốc thu nợ đối với các đơn vị có số nợ lớn, chây ỳ, kéo dài. Đồng thời phối hợp với các ban ngành có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động…
Tính đến tháng 10/2019, công tác thu BHXH, BHYT, BHTT trên địa bàn Thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn thấp, mới chỉ đạt 75,57% so với chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh giao, tỷ lệ nợ cao (chiếm 15,01% so với kế hoạch). Việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTT, BHTN - BNN nhằm giúp Thành phố chủ động trong công tác quản lý nợ đọng và đẩy mạnh công tác thu, qua đó hoàn thành chỉ tiêu thu và góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..