Thông tin điều hành
Phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Ngày 21 tháng 10 năm 2019.

Đề làm tốt việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 21/10 đến 27/11/2019. Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7703 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP. Huế thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Chủ động nắm tình hình khiếu kiện trên địa bàn, tăng cường đối thoại và giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Thanh tra, Ban Tiếp công dân tỉnh để chủ động xử lý các tình huống khiếu kiện, phức tạp - nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIV.
Trường hợp địa phương có công dân tập trung khiếu kiện ở Hà Nội; khi có thông báo của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có công dân khiếu kiện khẩn trương cử ngay Tổ công tác có đủ thẩm quyền đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để phối hợp với các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở để tổ chức tiếp, giải thích, vận động, hỗ trợ, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật.     
Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp thuộc thẩm quyền chủ động nắm tình hình; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra kỳ họp.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..