Tổ chức hành chính >> Các đơn vị sự nghiệp
Tổ chức bộ máy

I. Giới thiệu chung: 

Địa chỉ: 06  Trần Hưng Đạo
ĐT:  3534807
Fax:
Email: bxt@thuathienhue.gov.vn

II. Ban lãnh đạo:

STT Tên lãnh đạo Chức vụ
1 Dương Thị Ánh Trưởng ban
2 Lê Quang Triển Phó Trưởng ban
3    

 


-------------------------------------------------------------Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..