Tổ chức hành chính >> Các phòng chuyên môn
Tổ chức bộ máy

I. Giới thiệu chung:


 

Địa chi: 24 Tố Hữu - Thành phố Huế
ĐT:    0234.3822550
Fax:   0234.3822681
Email: thanhpho@thuathienhue.gov.vn

Ban lãnh đạo:

Phan Trọng Nghĩa
Chánh Văn phòng
ĐT: 0234 3933981
E-mail: ptnghia.tphue@thuathienhue.gov.vn

  

Phạm Thị Tú Nga
Phó Chánh Văn phòng
ĐT: 0234 3823692
E-mail: pttnga.tphue@thuathienhue.gov.vn          

 

  

Thái Bảo Quốc
Phó Chánh Văn phòng
ĐT: 0234 3849897
E-mail:tbquoc.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồ Công
Phó Chánh Văn phòng
ĐT: 0234 3671002

E-mail: nhcong.tphue@thuathienhue.gov.vn

  


-------------------------------------------------------------Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..