Tổ chức hành chính >> Ủy ban nhân dân
Giới thiệu Ủy ban nhân dân thành phố Huế

Địa chỉ:       24 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3822550
Fax:            0234.3822681
Email:         
thanhpho@thuathienhue.gov.vn                
Website:     www.huecity.gov.vn
  

 

 
 
 
  Hoàng Hải Minh
     Chủ tịch UBND
 

 

 

Trần Song
Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

Châu Văn Lộc
Phó Chủ tịch UBND 

 

Trương Đình Hạnh
  Phó Chủ tịch UBND
 

 

  

 

 

 

 Lê Đức Hiệp
  Ủy viên UBND

  

Hoàng Long
Ủy viên UBND 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn
Ủy viên UBND

 

 

 
Nguyễn Việt Bằng
Ủy viên UBND

 
Phạm Thị Quỳnh Dao
Ủy viên UBND


Ngô Thanh Hoa
Ủy viên UBND

  

 

 


Dương Xuân Mân
Ủy viên UBND


Phan Nam 
Ủy viên UBND

  Văn Quang
Ủy viên UBND

Nguyễn Thế Toại
Ủy viên UBND

 

 


Đồng Sỹ Toàn
Ủy viên UBND

Hà Thanh Xuân
Ủy viên UBND

 

 

 

 


-------------------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND TP


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..