Kinh tế - Xã hội >> Chương trình trọng điểm

Ngày 3 tháng 1 năm 2019.

 

  Các Chương trình trọng điểm năm 2019

1. Chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
2. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ.
3. Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử.
4. Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

  

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Các bài viết khác
Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..