Kinh tế - Xã hội >> Số liệu chỉ tiêu

Ngày 5 tháng 1 năm 2019.

 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019

1. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt: 2.850 USD. (Thu nhập thực tế bình quân/người/năm)
2. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 5.280 tỷ đồng.
3. Doanh thu du lịch trên địa bàn: >3.160 tỷ đồng (tăng 15%).
4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 33.980(tăng 13%)
5. Giá trị sản xuất CN - TTCN trên địa bàn: 9.064 tỷ đồng (tăng 10 - 13%.)
6. Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu: 150 triệu USD.
7. Tổng thu ngân sách: 1.233,570 tỷ đồng.
8. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,86%; tỷ lệ sinh con thứ 03 dưới 10,5%.
9. Phổ cập bậc Trung học phổ thông thêm: 01 phường.
10. Hỗ trợ giải quyết việc làm: > 9.400 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 03 tháng trở lên đạt 75%.
11. Tỷ lệ giảm hộ nghèo năm 2019: giảm 0,1%. (Theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020)
12. Nâng cao chất lượng cây xanh đô thị, đảm bảo mật độ cây xanh 13,5m2/người.
13. Thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế: 99%.

  

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Các bài viết khác
Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..