Quản lý, sử dụng đất >> Bồi thường hỗ trợ tái định cư
Quyết định thu hồi đất thuộc dự án di dời giải tỏa Thượng Thành
Ngày 3 tháng 4 năm 2019.

Ngày 01/4/2019, UBND Thành phố đã ban hành các quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế) - khu vực Thượng Thành. 

     Tải các quyết định tại đây 

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..