Văn bản điều hành >> Văn bản UBND tỉnh TT Huế

STTTên văn bảnNgày ban hànhKý hiệu VBNgười kýTập tin
1 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 20/11/2019 2960/QĐ-UBND Phan Thiên Định
2 Ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 10/11/2019 70/2019/QĐ-UBND Phan Ngọc Thọ
3 Quyết định Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 18/09/2018 2071/QĐ-UBND Phan Ngọc Thọ
4 Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Huế 16/06/2017 1320/QĐ-UBND Phan Ngọc Thọ
5 Quyết định ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 13/06/2017 1271/QĐ-UBND Nguyễn Văn Cao
6 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều lệ (Quy định) quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Kinh thành Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 23/05/2017 1086/QĐ-UBND Nguyễn Văn Cao
7 Ctr số 24/CTr-UBND về công tác tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh 07/03/2015 Nguyễn Văn Cao
Trang [1]  

Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.