Thành phố Huế >> UBND các phường
 
Phường An Cựu

Mail: ancuu.tphue@thuathienhue.gov.vn
Điện thoại: 054.3823806  Fax: 054.3616454

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hoàng Thị Thúy Vân

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Huệ

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Nguyễn Văn Lành

Chủ tịch UBND

 

4

Đoàn Bình Lương

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Lê Thị Minh Tú 

Phó Chủ tịch UBND  

 

 

Phường An Hòa

Mail: anhoa.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Võ Văn Quang

Chủ tịch HĐND

vvquang.anhoa@thuathienhue.gov.vn

2

Trần Văn Quý

Phó Chủ tịch HĐND

tvquy.anhoa@thuathienhue.gov.vn

3

Phạm Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

pvtuan.anhoa@thuathienhue.gov.vn

4

Trần Thị Lê

Phó Chủ tịch UBND

ttle.anhoa@thuathienhue.gov.vn

5

Huỳnh Thế

Phó Chủ tịch UBND 

hthe.anhoa@thuathienhue.gov.vn

Phường An Đông

 Mail: andong.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Lê Thị Thanh Bình

Chủ tịch HĐND

 

2

Lê Thị Út

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Nguyễn Đình Nghị

Chủ tịch UBND

 

4

Trần Thị Tường Vy

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Lê  Trung Long

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường An Tây

  Mail: antay.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Châu Nam Trung

Chủ tịch HĐND

 

2

Lê Thị Ngọc Nhung

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Phạm Thị Phương Mai

Chủ tịch UBND

 

4

Võ Đình Nam

Phó Chủ tịch UBND

 

 5

 Trần Sơn

Phó Chủ tịch UBND 

 

Phường Hương Long

Mail: huonglong@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hoàng Trung Tiến

Chủ tịch HĐND

 httien.huonglong@thuathienhue.gov.vn

2

Võ Thị Ngọc Diệu

Phó Chủ tịch HĐND

 vtndieu.huonglong@thuathienhue.gov.vn

3

Võ Quý Tiến

Chủ tịch UBND

vqtien.huonglong@thuathienhue.gov.vn

4

Lê Xuân Huế

Phó Chủ tịch UBND 

lxhue.huonglong@thuathienhue.gov.vn

5

 

 

 

 

Phường Kim Long

Mail: kimlong.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Bùi Thị Minh Trí

Chủ tịch HĐND

btmtri.kimlong@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Hải Diệu Thanh

Phó Chủ tịch HĐND

nhdthanh.kimlong@thuathienhue.gov.vn

3

Hoàng Xuân Tiệp

Chủ tịch UBND

hxtiep.kimlong@thuathienhue.gov.vn

4

Phan Vĩnh Duy Mãn

Phó Chủ tịch UBND

pvdman.kimlong@thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

Phường Phú Bình

  Mail: phubinh.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hoàng Công Đông

Chủ tịch HĐND

 

2

Võ Hoài An

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Trần Văn Phương

Chủ tịch UBND

 

4

Lê Viết Thịnh

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Nguyễn Thị Hương

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Phú Cát

Mail: phucat.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Văn Phú 

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Phước Bảo Quốc

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Phạm Quốc

Chủ tịch UBND

 

4

Đặng Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Trần Trọng Hoà

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phường Phú Hậu

Mail: phuhau.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Mai Chí Minh

Chủ tịch HĐND

 

2

Phan Thị Hoàng Anh

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Đặng Huỳnh Quốc

Chủ tịch UBND

 

4

Đặng Thị Thanh Huyền

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Trần Chí Linh

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phường Phú Hiệp

  Mail: phuhiep.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Cao Thu

Chủ tịch HĐND

 

2

Lê Đình Cư

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Trần Quốc Hiếu

Chủ tịch UBND

 

4

Lê Công Thành Tài

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Nguyễn Khoa Đăng Bình

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Phú Hòa

Mail: phuhoa.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Lê Văn Đức

Chủ tịch HĐND

 

2

Hoàng Minh Huy

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Tôn Thất Thái

Chủ tịch UBND

 

4

Huỳnh Văn Đạm

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Nguyễn Đình Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phường Phú Hội

Mail: phuhoi.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Phước

Chủ tịch HĐND

 

2

Dương Đăng Khoa

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Lê Thị Thanh Tâm

Chủ tịch UBND

 

4

Dương Đăng Khoa

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Hồ Trọng Hưng

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Phú Nhuận

Mail: phunhuan.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hồ Dung

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Thị Nga

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Văn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

4

Phan Thanh Thủy

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Đỗ Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Phú Thuận

  Mail: phuthuan.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Văn Kỷ

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Cam

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Nguyễn Ngọc Hoàng

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Công Tri

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

 

 

 

Phường Hương Sơ

Mail: huongso.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Văn Lành

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Ngọc Tạo

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Nguyễn Văn Tài

Chủ tịch UBND

 

4

Lê Văn Khán

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Lê Kim Nam

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Phường Đúc

  Mail: phuongduc.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Phan Văn Phước

Chủ tịch HĐND

 

2

Dương Văn Quang

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Hồ Đắc Hùng

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Tiến Long

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Huỳnh Ngọc Dũng

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Thuận Lộc

  Mail: thuanloc.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Duy Khiêm

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Bình

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Phan Thị Cúc

Chủ tịch UBND

 

4

Lê Phước Hưng

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Lê Thị Thanh Hường

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Thuận Thành

  Mail: thuanthanh@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trần Đức Thủy

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Đình Thành

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Hoàng Thị Như Thanh

Chủ tịch UBND

 

4

Trần Duy Sanh

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Hồ Thị Nhã Phương

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phường Thủy Biều

  Mail: thuybieu.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hoàng Trọng Lộc

Chủ tịch HĐND

 

2

Tôn Sỹ Bách

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Hoàng Thăng Long

Chủ tịch UBND

 

4

Đặng Văn Ngân

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Nguyễn Quang Huy

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phường Tây Lộc

Mail: tayloc.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trương Văn Tín

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Tấn Nhơn

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Hoàng Phương Bắc

Chủ tịch UBND

 

4

Hoàng Minh Đức

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Lê Quý Phương

 Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phường Trường An

Mail: truongan.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Lê Thanh Vang

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Đức Tiến

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Đỗ Thị Thanh Mai

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Thị Thu Nhàn

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Phan Vĩnh Phong

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Vỹ Dạ

Mail: vyda.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trương Trình

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn văn thắng

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Nguyễn Hoài Phương

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Huy Khiên

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Lê Văn Phú

Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phường Phước Vĩnh

Mail: phuocvinh.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch HĐND

 

2

Nguyễn Văn Ngoạn

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Trần Quang Dũng

Chủ tịch UBND

 

4

Đỗ Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Võ Đại Minh

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Vĩnh Ninh

Mail: vinhninh.tphue@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Ngọc Hiền

Chủ tịch HĐND

 

2

Trương Ngọc Hưng

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Trần Thị Kim Cúc

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Đức Tường Thoại

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

 

 

 

Phường Thuận Hòa

Mail: thuanhoa.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hoàng Ngọc Trung

Chủ tịch HĐND

 

2

Trần Anh Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Hoàng Giang Thanh

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn Văn Linh

Phó Chủ tịch UBND

 

5 Cao Thị Minh Châu Phó Chủ tịch UBND  

 

Phường Thủy Xuân

Mail: thuyxuan@thuathienhue.gov.vn 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Lê Văn Bình

Chủ tịch HĐND

 

2

Lê Thị Kim Lan

Phó Chủ tịch HĐND

 

3

Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch UBND

 

4

Nguyễn An Hoàng

Phó Chủ tịch UBND

 

5

Trần Thị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND

 

Phường Xuân Phú

Mail: xuanphu@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Văn Thông

Chủ tịch HĐND

nvthong.xuanphu@thuathienhue.gov.vn

2

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tịch UBND

ntthuong.xuanphu@thuathienhue.gov.vn

4

Lương Vầy

Phó Chủ tịch UBND

lvay.xuanphu@thuathienhue.gov.vn

5

Trương Đình Đáo

Phó Chủ tịch UBND

tddao.xuanphu@thuathienhue.gov.vn

Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.