Thành phố Huế >> UBND Thành phố
 
UBND Thành phố

 Hộp mail chung: thanhpho@thuathienhue.gov.vn
Điện thoại: 0234.3822550/ Fax: 0234.3822681

STT   Họ và Tên   Chức vụ   Email
1

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch
nvthanh.tphue@thuathienhue.gov.vn
2

Nguyễn Đăng Thạnh

Phó Chủ tịch Thường trực
ndangthanh.tphue@thuathienhue.gov.vn
3 Châu Văn Lộc Phó Chủ tịch cvloc.tphue@thuathienhue.gov.vn

 Trần Song

Phó Chủ tịch 
 tsong.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.