Thành phố Huế >> Thường trực HĐND
 
HĐND Thành phố

Hộp mail chung: thanhpho@thuathienhue.gov.vn 

STT   Họ và Tên   Chức vụ   Email
1 Huỳnh Cư
Chủ tịch
hcu.hdnd@thuathienhue.gov.vn
2

Trương Quang Trung

Phó Chủ tịch Thường trực
tqtrung.tphue@thuathienhue.gov.vn
3 Lê Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch lttbinh.tphue@thuathienhue.gov.vn
Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.