Văn bản điều hành >> Chương trình

STTTên văn bảnNgày ban hànhKý hiệu VBNgười kýTập tin
1 CT số 2/CT-UBND: Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 25/02/2016 Nguyễn Văn Thành
2 CT số 2504/CTr-UBND: Chương trình công tác quý IV năm 2015 30/09/2015 Nguyễn Văn Thành
3 Chương trình (dự kiến) Hội nghị Ban chấp hành CityNet và Hội thảo chuyên đề quốc tế 2014 28/11/2014 UBND Thành phố
4 Chương trình số 1934/CTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 của UBND TP Huế 25/07/2014 Nguyễn Văn Thành
5 Chương trình số 1585/CTr-UBND ngày 04/7/2013 về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” 04/07/2013 Nguyễn Văn Thành
6 Chương trình số: 1020/CTr-UBND ngày 27/4/2012 về công tác tháng 5 năm 2012 của UBND thành phố Huế 27/04/2012 Phan Trọng Vinh
7 Chương trình số 818/Ctr-UBND ngày 4/4/2012 về công tác tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố 04/04/2012 Phan Trọng Vinh
8 Chương trình số 503/Ctr-UBND ngày 7/3/2012 về công tác tháng 3 năm 2012 của UBND thành phố 07/03/2012 Phan Trọng Vinh
9 Chương trình số 195/Ctr-UBND ngày 3/2/2012 về công tác tháng 2 năm 2012 của UBND thành phố 03/02/2012 Phan Trọng Vinh
10 Chường trình công tác tháng 2 năm 2012 của UBND thành phố Huế 03/02/2012 Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
11 Chương trình số 166/CTr-UBND ngày 18/01/2012 Thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 29/07/2011 của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương (giai đoạn 2011-2015) 18/01/2012 Phan Trọng Vinh
12 Chương trình số 2309\CTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 về chương trình công tác tháng 9 năm 2010 của UBND Thành phố Huế 09/09/2010 Phan Trọng Vinh
13 Chương trình số 1964\CTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2010 về chương trình công tác tháng 8 năm 2010 của UBND Thành phố Huế 04/08/2010 Phan Trọng Vinh
14 Chương trình số 1353\CTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 về Chương trình công tác tháng 6 năm 2010 của UBND Thành phố Huế 03/06/2010 Phan Trọng Vinh
15 Chương trình số 2822/CTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2009 về chương trình kiểm tra của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP Huế năm 2009 13/11/2009 Nguyễn Đăng Thạnh
16 Chương trình số 2545/CTr-UBND ngày 14 tháng 10 về Chương trình công tác quý IV năm 2009 của UBND thành phố Huế 14/10/2009 Phan Trọng Vinh
17 Chương trình số 2545/CTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2009 về chương trình công tác quý IV năm 2009 của UBND TP Huế 14/10/2009 Phan Trọng Vinh
18 Chương trình số 1940\CTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009 về Chương trình công tác tháng 8, tháng 9 năm 2009 của UBND TP Huế 17/08/2009 Phan Trọng Vinh
19 Chương trình số1392/CTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2009 về Chương trình công tác tháng 6 của UBND Thành phố Huế 09/06/2009 Phan Trọng Vinh
20 Chương trình số 1046/CTr-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 về Chương trình công tác tháng 5 năm 2009 của UBND Thành phố 05/05/2009 Phan Trọng Vinh
21 Số 769/CTr-UBND Chương trình công tác tháng 04/2009 04/04/2009 Phan Trọng Vinh
22 Chương trình công tác số437/CTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 về Chương trình công tác tháng 3 năm 2009 của UBND Thành phố 05/03/2009 Phan Trọng Vinh
23 Chương trình 128/CTr-UBND ngày 05 tháng 2 năm 2009 về Chương trình công tác tháng 2 năm 2009 của UBND thành phố Huế 05/02/2009 Phan Trọng Vinh
24 Chương trình số 2348/CTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2008 về chương trình công tác tháng 11 và tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Huế 03/11/2008 Nguyễn Văn Thành
25 Chương trình số 1889/CTr-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2008 về Chương trình công tác tháng 9 năm 2008 của UBND thành phố Huế 04/09/2008 Phan Trọng Vinh
26 Chương trình số 1633/CTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2008 về Chương trình công tác tháng 8 năm 2008 của UBND thành phố Huế 02/08/2008 Phan Trọng Vinh
27 Chương trình số 1278/CTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008 về Chương trình công tác tháng 6 và tháng 7 năm 2008 của UBND Thành phố Huế 18/06/2008 Phan Trọng Vinh
28 Chương trình số 696/CTr-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2008 về Chương trình công tác quý II năm 2008 04/04/2008 Nguyễn Văn Cao
29 Chương trình số 523/CTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 về Triển khai tăng cường lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Huế 17/03/2008 Nguyễn Văn Cao
30 Chương trình 524/CTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 về Phát triển dịch vụ năm 2008 17/03/2008 Nguyễn Văn Cao
Trang [1] 2  

Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.