Văn bản điều hành >> Chỉ thị

STTTên văn bảnNgày ban hànhKý hiệu VBNgười kýTập tin
1 Chỉ thị về việc tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp Quốc trên địa bàn thành phố Huế 20/11/2019 04/CT-UBND Trần Song
2 Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách năm 2016 20/08/2016 04/CT-UBND Nguyễn Văn Thành
3 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 25/02/2016 2/CT-UBND Nguyễn Văn Thành
4 Chit thị số: 07/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 28/01/2015 Nguyễn Văn Thành
5 CT số: 06/CT-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật 22/01/2015 Ngô Anh Tuấn
6 CT số: 16/CT-UBND Về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước các tháng cuối năm 2014 06/09/2014 Nguyễn Văn Thành
7 Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 Về việc tăng cường công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Huế 09/07/2014 Nguyễn Văn Thành
8 Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 Về việc tăng cường công phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm,“trong dịp Festival Huế 2014\" trên địa bàn Thành phố” 04/04/2014 Ngô Anh Tuấn
9 Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 Về việc tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ năm 2014 28/03/2014 Nguyễn Văn Thành
10 CT số 10/CT-UBND Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 26/02/2014 Nguyễn Văn Thành
11 CT số: 09/CT-UBND Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn Thành phố 24/01/2014 Ngô Anh Tuấn
12 CT số: 08/CT-UBND Về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật 24/01/2014 Ngô Anh Tuấn
13 CT số: 07/CT-UBND Về công tác đầu tư, xây dựng năm 2014 13/01/2014 Nguyễn Văn Thành
14 CT số: 06/2014/CT-UBND V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 13/01/2014 Nguyễn Văn Thành
15 CT số: 05/CT-UBND Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 13/01/2014 Nguyễn Văn Thành
16 CT số: 04 /CT-UBND Về việc tăng cường bảo vệ tại các khu vực rừng cảnh quan trong dịp Tết Nguyên Tiêu năm Giáp Ngọ - 2014 09/01/2014 Nguyễn Văn Thành
17 CT số: 03 /CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2014 09/01/2014 Nguyễn Văn Thành
18 CT số: 02/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi 09/01/2014 Ngô Anh Tuấn
19 CT số 01/CT-UBND Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 06/01/2014 Nguyễn Văn Thành
20 Chỉ thị số: 12/CT-UBND ngày 12/3/2013 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật 12/03/2013 Ngô Anh Tuấn
21 Chỉ thị số: 11/CT-UBND ngày 1/3/2013 Chỉ thị về tăng cường công tác PCCN 2013 04/03/2013 Phan Trọng Vinh
22 Chỉ thị số: 9/CT-UBND ngày 28/1/2013 Về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố năm 2013 28/01/2013 Ngô Anh Tuấn
23 Chỉ thị số: 8/CT-UBND ngày 15/1/2013 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 16/01/2013 Phan Trọng Vinh
24 Chỉ thị số: 7/2013 ngày 11/1/2013 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Quý Tỵ và các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng năm 2013 14/01/2013 Phan Trọng Vinh
25 Chỉ thị số: 6/CT-UBND ngày 7/1/2013 Về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2013 07/01/2013 Phan Trọng Vinh
26 Chỉ thị số: 4/CT-UBND ngày 5/1/2013 Về việc tăng cường các giải pháp phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2013 05/01/2013 Phan Trọng Vinh
27 Chỉ thị số: 4/CT-UBND ngày 5/1/2013 Về tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình đủ điều kiện vào năm 2013 trên địa bàn thành phố Huế 05/01/2013 Phan Trọng Vinh
28 Chỉ thị số: 2/CT-UBND ngày 4/1/2013 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 05/01/2013 Phan Trọng Vinh
29 Chỉ thị số: 3/CT-UBND ngày 4/1/2013 Về công tác đầu tư xây dựng công trình năm 2013 05/01/2013 Phan Trọng Vinh
30 Chỉ thị số: 1/CT-UBND ngày 4/1/2013 Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Huế 04/01/2013 Phan Trọng Vinh
Trang [1] 2 3 4 5  

Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.