Phú Hòa: Đã tiến hành họp phiên thứ 1 thống nhất cơ cấu, thành phần số lượng giới thiệu ứng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026
01/03/2021 5:29:17 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2021. Cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố, phường Phú Hòa đã tích cực tuyên truyền về công tác bầu cử đến các tổ dân phố và quần chúng nhân dân.
   Đến thời điểm hiện tại, phường đã tổ chức họp phiến thứ 1 để thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người giới thiệu ứng cử. Sau lần hiệp thương lần 1 này, phường đã thống nhất chốt danh sách là 41 người.
   Sau hiệp thương lần thứ 1, Ủy ban bầu cử phường cũng đã tiến hành họp để thống nhất số đơn vị bầu cử HĐND, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu gồm có 5 đơn vị bầu cử ở các tổ dân phố.
Nguyễn Hằng (Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao TP Huế)