Triển khai Kế hoạch phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy năm 2021 và định hướng đến năm 2025
03/04/2021 11:34:44 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, ngày 01/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1899/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy năm 2021 và định hướng đến năm 2025.
   Kế hoạch đã đưa ra mục tiêu cụ thể năm 2021, gồm: Điều tra, phát hiện, lập hồ sơ quản lý 100% người có liên quan đến tệ nạn ma túy, không để người nghiện, người sử dụng ma túy gia tăng so với năm 2020; phấn đấu triệt xóa và không để hình thành các điểm sử dụng trái phép chất ma túy nơi công cộng; 100% cơ quan, tổ chức, trường học không có tệ nạn ma túy; 100% số người nghiện ma túy được phát hiện và quản lý; 90% số người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện, có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; điều tra, truy xét làm rõ 75% số vụ việc trộm cắp, cướp giật xảy ra; phấn đấu giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội trộm cắp, cướp giật, phát hiện nhiều hơn 5 - 10% số vụ phạm tội về ma túy so với năm 2020.
   Bên cạnh đó, không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản; triệt xóa, không để hình thành các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vào địa bàn thành phố; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm mỗi năm trên địa bàn thành phố, không để hình thành các địa điểm sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố; mỗi năm hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện; mỗi phường xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy.
   Định hướng đến năm 2025, trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể năm 2021, từ đó đánh giá xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực, tiến hành đồng bộ các biện pháp, duy trì các mục tiêu đã đạt được; tập trung các giải pháp phù hợp vào các mục tiêu chưa đạt được, phấn đấu giảm tối đa số vụ việc về trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy xảy ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ cho việc phát triển của thành phố. Ngoài ra, chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy; không để ma túy xâm nhập vào địa bàn thành phố, kiên quyết triệt phá và xóa bỏ tận gốc các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy còn lại trên địa bàn, đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm cho nhân dân.
   Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch đã đưa ra 05 nhiệm vụ quan trọng để triển khai, trong đó cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng địa bàn phường, từng đối tượng về chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy đến từng người dân, từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo, quản lý, điều hành của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy nói riêng; hoàn thiện tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy, đồng thời đầu tư kinh phí, phương tiện, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy…
   Trong những năm qua, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Việc triển khai Kế hoạch phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy năm 2021, định hướng đến năm 2025 nhằm tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, qua đó đề ra các chủ trương, giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại và triển khai thực hiện đạt được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch 1899 ()
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>