Thành phố Huế: Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, truyền hình cáp và dây thuê bao tại các tuyến kiệt thuộc các đường trên địa bàn năm 2021 (Kế hoạch 1112)
03/03/2021 4:24:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 01/3/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1112/KH-UBND về kiểm tra, giám sát, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, truyền hình cáp và dây thuê bao tại các tuyến kiệt thuộc các đường trên địa bàn thành phố Huế năm 2021.
   Đối tượng kiểm tra là các loại dây thuê bao quang, thuê bao đồng, thuê bao truyền hình cáp và cáp treo trên cột tại các tuyến kiệt thuộc 5 đường của các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp kinh doanh trên địa bàn. Phạm vi kiểm tra, giám sát, xử lý chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, truyền hình cáp và dây thuê bao tại các tuyến kiệt thuộc 5 đường trên địa bàn thành phố gồm: Tất cả các tuyến kiệt đường Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Hà Nội, Nguyễn Phúc Nguyên và Chi Lăng.
   Về thời gian và tiến độ thực hiện, việc chỉnh trang, căng gọn sẽ hoàn thành trước ngày 10/9/2021. Thời gian kiểm tra, giám sát bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 10/9/2021 và thời gian xử lý từ ngày 13/9 đến ngày 24/9/2021.
   Để đảm bảo an toàn đối với cơ sở hạ tầng, giảm thiểu sự cố liên quan đến cáp viễn thông, nâng cao mỹ quan đô thị, UBND Thành phố yêu cầu trong quá trình thi công sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp, dây thuê bao các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo hạn chế tối đa việc gián đoạn thông tin liên lạc và không gây ra sự cố lưới điện đang vận hành. Các doanh nghiệp viễn thông sở hữu hạ tầng mạng cáp viễn thông phối hợp quản lý chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sắp xếp, chỉnh trang và phát triển mới hệ thống dây thuê bao trên cột điện, đồng thời đảm bảo an toàn lao động, trật tự giao thông trong suốt quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn hệ thống dây thuê bao và cáp viễn thông.
   Việc chỉnh trang, căng gọn bó cáp viễn thông, truyền hình cáp và dây thuê bao tại các tuyến kiệt thuộc các đường trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông; đảm bảo việc treo dây thuê bao đúng các quy định của ngành viễn thông, quy định an toàn của ngành điện, an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và an toàn thông tin liên lạc, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng mất thông tin liên lạc trong các tình huống xảy ra thiên tai.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>