Thành phố Huế: Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước
18/02/2021 11:40:54 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 17/02/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 899/UBND-NC về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch Covid-19.
   Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thuộc thành phố Huế tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục tại Công văn số 5193/UBND-TĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 2909/UBND-CCHC ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố về thực hiện thủ tục gửi văn bản, trình giải quyết công việc và gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy.
   Bên cạnh đó, tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản; đề cao vai trò cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên viên, văn thư lưu trữ trong công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn bản trước khi gửi qua Hệ thống văn bản điều hành.
   Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố thường xuyên giám sát hạ tầng ứng dụng mạng, bảo đảm các thiết bị, ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong gửi, nhận văn bản điện tử, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành và các đơn vị liên quan để công tác này được thực hiện ổn định, liên tục, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)