Thành phố Huế: Đăng ký 02 sản phẩm tham gia chương trình OCOP
05/04/2021 11:30:17 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 5/4/2021, UBND thành phố Huế cho biết, thành phố vừa đăng ký 02 sản phẩm tham gia chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn thành phố.
Hai sản phẩm, đó là: Hỗ trợ sản xuất đầu tư phát triển mới diện tích trồng Sen và Thanh trà Thủy Biều.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>