Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2021 trên địa bàn thành phố Huế (Kế hoạch 1148)
03/03/2021 4:27:12 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 02/3/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1148/KH-UBND triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2021 trên địa bàn thành phố Huế.
   Để tăng cường công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, UBND Thành phố đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể, về công tác chỉ đạo điều hành, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
   Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp của cấp trên về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác, đồng thời thường xuyên thông tin tình hình hoạt động, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan, các lực lượng chức năng; đưa tin kịp thời các vi phạm pháp luật do các lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn Thành phố phát hiện, xử lý.
   Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, UBND Thành phố yêu cầu kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và rộng khắp trên địa bàn Thành phố, trong đó chú trọng đến các chợ, điểm tập kết phân phối hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại và các tuyến đường vận chuyển liên huyện, liên tỉnh trên địa bàn.
   Tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên cả nước nói chung và địa bàn thành phố Huế nói riêng đang diễn biến phức tạp, gây tổn hại kinh doanh, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đe dọa sức khỏe người dân. Việc triển khai tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 30/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, đồng thời qua đó theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>