Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021
06/04/2021 4:54:23 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 01/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2021.
   Chỉ thị nêu rõ, trong năm 2021, dự báo thu ngân sách nhà nước gặp rất nhiều khó khăn như thiếu năng lực sản xuất mới, diễn biến dịch bệnh và thời tiết rất khó lường. Để tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND Thành phố yêu cầu Chi cục Thuế thành phố triển khai ngay từ đầu năm dự toán thu, tổ chức khai thác các nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá mức độ tác động đến dự toán thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nghị định 100/2019/NĐ-CP để đề ra các giải pháp khắc phục, dự báo thu hàng tháng, hàng quý; rà soát, đánh giá, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, làm rõ những khoản còn thất thu và các khoản còn nợ đọng thuế, các nguồn còn tiềm năng; đề ra giải pháp cụ thể trong quản lý thu, chống thất thu thuế; tìm kiếm, đề xuất các nguồn thu thay thế để kiến nghị với UBND Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2021. Bên cạnh đó, giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế hàng tháng, đôn đốc doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai và nộp thuế đúng thời hạn. Theo dõi, giám sát và nắm bắt kịp thời số doanh nghiệp mới thành lập, tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản để có các biện pháp xử lý về nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.
  UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các các cấp, các ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thuế trong việc xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân và tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng, trong đó giao nhiệm vụ cho Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện  quy định về việc thu các khoản phí, lệ phí,... khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chi  Cục Thuế, Phòng Tài nguyên Môi trường và các cơ quan liên quan đôn đốc thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của các dự án lớn nộp ngân sách trong năm 2021.
  Phòng Kinh tế Thành phố phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
   Cũng tại Chỉ thị này, UBND Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 đã được giao, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn phường; phát huy có hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế tại các phường, đẩy nhanh tiến độ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đẩy mạnh công tác thu thường xuyên tại các phường đặc biệt là các khoản thu phí, lệ phí,...
Đối với các đơn vị sự nghiệp căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 được giao, các đơn vị sự nghiệp triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thu sự nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán giao, đồng thời thực hiện nghiêm túc về việc quản lý thu cho thuê tài sản công; yêu cầu các đơn vị có tài sản cho thuê phải thực hiện lập Đề án cho thuê tài sản công theo quy định; rà soát giá dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Chỉ thị 02 ()
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>