16/04/2021
Tin tức sự kiện
Chiều 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP. Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026.