Tin tức - Sự kiện >> Tin nổi bật, sự kiện
Công điện khẩn vào hồi 17h00 ngày 15/12/2016

Ngày 15 tháng 12 năm 2016.

 

Xin xem chi tiết ở file đính kèm!

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
.


Các bài viết khác