Một số chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
15/03/2021 11:16:26 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của các quốc gia. Nhà nước luôn luôn khuyến khích thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi tham gia vào các hoạt động xã hội, đào tạo tư vấn việc làm…Để làm được điều này, nhà nước ban hành chính sách nhằm động viên Thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
   Tại Điều 26 Luật Thanh niên năm 2020 quy đinh nhà nước bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật; Ưu tiên, tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với khả năng và lứa tuổi để phát triển toàn diện; Đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với lứa tuổi; Trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần; bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn, lành mạnh; Bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định của pháp luật; Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Khuyến khích tổ chức, cá nhân phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
   Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)