Lễ hội
Lễ hội cung đình
Ngày 9 tháng 2 năm 2010.

  

  Lễ hội cung đình diễn ra trong cung đình dưới triều Nguyễn (1802 - 1945).

    Hầu hết là những đại lễ của triều đình như lễ tế Nam Giao, lễ tế Văn Miếu, lễ tế Xã Tắc, lễ tế Thái Miếu, lễ tế Thế Miếu, lễ Tịch Điền, lễ tế Kỳ Đạo, lễ khai trạo của thủy quân, lễ đăng quang, lễ mừng thọ tứ tuần, ngũ tuần của hoàng đế, hoàng hậu, và lễ Hưng quốc Khánh niệm (mồng 2 tháng 5 âm lịch.

------------------------------------------------


Tin tức khác