Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 4 tháng 4 năm 2007.

Ai đã từng một lần đến Huế, vùng đất Cố đô xưa của Việt Nam, thăm lăng tẩm, đền đài, cung điện triều Nguyễn, chắc hẳn sẽ không thể không ghé thăm các di tích thời niên thiếu của Bác Hồ ở Huế. Vào cuối thế kỷ trước, khi còn là một cậu bé đầu để chỏm trái đào, Bác Hồ đã cùng với gia đình vào sống ở Huế suốt hai thời kỳ : 1895 - 1901 và 1906 - 1909, tổng cọng gần 10 năm.  Ở Huế hiện nay còn lưu giữ 14 di tích và địa điểm về Bác Hồ hoặc liên quan trực tiếp đến gia đình Người.

------------------------------------------------


Tin tức khác