Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Gian nhà "Dãy trại" 47 Mai Thúc Loan
Ngày 30 tháng 11 năm 2007.

Địa điểm Gian nhà
"Dãy trại" 47 Mai Thúc Loan

Sau khi đỗ phó bảng kỳ thi hội khoa tân sửu 1901, tháng 5 1906, ông Nguyễn Sinh Sắc vào kinh đô nhận chức Thừa biện bộ lễ. Anh em Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Sinh Khiêm cùng theo cha vào Huế sinh sống và học tập. Ông Phó Bảng được cấp một căn trong dãy "thuộc viên ", hay còn gọi là "Dãy trại" đường Đông Ba thành nội. Nay là căn nhà số 47 đường Mai Thúc Loan.

Mỗi căn trong "Dãy Trại " bấy giờ là một gian dài 12m, rộng 4.5m chia làm hai phòng có cửa thông với nhau. Nhà xây bằng gạch, nền đất, mái lợp ngói liệt, vôi cát có pha mật mía, nhà không có cột kèo và cũng không có trần. Phía sau có nhà bếp rộng 2m, dài 3m, được phân làm hai cho mỗi căn hộ. Gia đình Bác Hồ được phân căn hộ thứ 19 của dãy bên trái tính từ cửa đông Ba vào (Dãy Trại có 40 gian kế tiếp nhau thuộc hai dãy nhà hai bên đường Đông Ba cũ, kéo dài từ cửa Đông Ba 40 gian đến đường cắt Ngô Đức Kế ngày nay) Bác Hồ cùng gia đình sống ở đây từ năm 1906 đến năm 1909, khi Ông Sắc đựơc bổ nhiệm làm tri huyện Bình Khê (tháng 7 năm 1909).

Tại đây, Nguyễn Sinh Cung đã trãi qua những năm tháng học tập, rèn luyện và trưởng thành, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã bắt đầu hình thành nhân cách, đạo đức, tư tưởng yêu nước, hun đúc, thúc đẩy ý chí ra đi tìm đường cứu nước.

------------------------------------------------


Tin tức khác