Loại hình doanh nghiệp >> Các hợp tác xã

STTTên doanh nghiệpThông tin doanh nghiệp
1 HTX 30-4 Huế Địa chỉ: 90 Lý Thái Tổ
Điện thoại: 523765
2 HTX Xuân Long Địa chỉ: 15 Vạn Xuân
Điện thoại: 510745
3 HTX Thuận Phú Địa chỉ: 97 Tăng Bạt Hổ
Điện thoại: 523841
4 HTX Mộc 1/5 Địa chỉ: 19 Tăng Bạt Hổ
Điện thoại: 522020
5 HTX Vận Tải Đường Sông Thành Phố Huế Địa chỉ: 1/1 Chi Lăng
Điện thoại: 527388
6 HTX Vận Tải Du Lịch Địa chỉ: 9 Lê Duẫn
Điện thoại: 523935
7 HTX Vận Tải Du Lich Đường Sông Địa chỉ: 50 Lê Viết Lương
Điện thoại: 811512
8 HTX Thêu Phú Hoà Địa chỉ: 130 Phan Đăng Lưu
Điện thoại: 523092
9 HTX Vận Tải Ô Tô Thành Phố Huế Địa chỉ: 7 Nguyễn Thái Học
Điện thoại: 823898
10 HTX Vĩnh Lợi Địa chỉ: 139 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 823970
11 HTX Cao Cấp Đúc Thắng Lợi Địa chỉ: 240 Bùi Thị Xuân
Điện thoại: 823576
12 HTX Nhân Đạo Địa chỉ: 163 Lê Huân
Điện thoại: 529132
13 HTX Thêu Thuận Lộc Địa chỉ: 16 Đường Thế Lữ
Điện thoại: 538890
14 HTX Thương Mại Dịch Vụ Thuận Thành Địa chỉ: 92 Đinh Tiên Hoàng
Điện thoại: 523862
15 HTX Đúc Cơ Khí Thuỷ Xuân Địa chỉ: Hạ 2 Thuỷ Xuân
Điện thoại: 823825
Trang [1]