Tài nguyên môi trường
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Ngày 5 tháng 3 năm 2012.

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP

01 Lê Viết Lượng

Thời gian tiếp nhận:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h00 đến 16h30)

Thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00)

Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ đến nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã, thành phố đối với đất, tài sản gắn liền với đất tại phường; nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã đối với đất, tài sản gắn liền với đất tại xã, thị trấn.

- Bước 2: Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, đến nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trao kết quả cho cá nhân, hộ gia đình (hoặc gửi UBND xã, thị trấn để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, thị trấn) trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Hợp đồng đã được xác nhận thanh lý hợp đồng hoặc hợp đồng và văn bản thanh lý hợp đồng kèm theo (bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đã được xác nhận                     

Phí, lệ phí

Không                                                        

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không                                                                 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đất đai năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố