Thông tin điều hành
Huế: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị
Ngày 13 tháng 1 năm 2021.

 Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị của Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp tăng cường thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.

Tuy nhiên, ý thức tự giác của một bộ phận đảng viên, cán bộ, người dân trong chấp hành quy định về trật tự đô thị còn hạn chế; vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, lấn chiếm lề đường, vỉa hè, mái che, đậu đỗ xe ô tô trái quy định… ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị thành phố.
Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, ngày 06/1/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 82/UBND-TTĐT về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU này 30/12/2020 của Thành ủy.
Tại Công văn này, UBND Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu xây dựng, củng cố, kiện toàn và triển khai có hiệu quả các mô hình tự quản về giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn, đồng thời xây dựng kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực, các điểm có mật độ độ xe cao, giao thông phức tạp; xử lý dứt điểm tình trạng “xe dù – bến cóc”, “xe ké”, “xe đi chung”, đón trả khách không đúng nơi quy định,... trên địa bàn thành phố.
Phòng Quản lý Đô thị Thành phố chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố rà soát, tham mưu đề xuất xử lý mái che, mái vẩy, bảng quảng cáo, dù bạt,... gây mất mỹ quan, không đúng quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất việc tổ chức kẻ vẽ đối với các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện về độ rộng vỉa hè đảm bảo đậu đỗ xe 02 bánh theo đúng quy định; chủ trì phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu đề xuất phương án, giải pháp cụ thể để quản lý, xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng vi phạm đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe xích lô trên địa bàn.

Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, UBND 27 phường thuộc Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu Đảng viên, cán bộ thuộc đơn vị phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị; xử lý nghiêm đối với những trường hợp tham gia mua hàng tại các khu vực buôn bán tự phát, vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là các điểm nóng xung quanh các chợ, các cầu và nút giao thông trên địa bàn. 


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)