Thông tin điều hành
Thành phố Huế: Tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và năm 2021
Ngày 11 tháng 1 năm 2021.

     Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và năm 2021. Để đảm bảo công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND Thành phố Huế đã ban hành Công văn số 169, ngày 11 tháng 1 năm 2021, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tập trung triển khai các nội dung.


------------------------------------------------
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)