Tin tức sự kiện
Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế cần đáp ứng xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới và khi mở rộng thành phố Huế
Ngày 9 tháng 1 năm 2021.

 Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Thiên Định – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế tổ chức vào sáng 9/1. Cùng dự có đồng chí Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền TP Huế.

Năm 2020 với nhiều biến động, khó khăn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai phức tạp nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Huế, Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội và an ninh chính trị, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện mục tiêu “kép” để đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đảng ủy cơ quan chính quyền TP Huế, các Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, tích cực tham mưu và triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ được giao, như: Tham mưu tốt và kịp thời để lãnh đạo thành phố Huế ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tốt, tiếp tục triển khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm quản lý thông suốt theo Quy trình tiêu chuẩn ISO. Lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, quốc phòng – an ninh, quản lý đô thị, xây dựng, môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục, lao động thương binh và xã hội, công tác xây dựng đoàn thể, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Về công tác phát triển Đảng, Đảng bộ đã giới thiệu kết nạp được 07 đảng viên (đạt chỉ tiêu), các tổ chức đều được cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Toàn cảnh Hội nghị
 
Về công tác phát triển Đảng, Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế đã kịp thời tổ chức quán triệt Chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và Nghị quyết 54 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (trong đó xác định đưa TT Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2025, với TP Huế là “lõi trung tâm”, đô thị “hạt nhân”) cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đảng bộ…
Đặc biệt, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Đảng bộ đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định 101 của Ban Bí thư “ Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định 55 của Bộ Chính trị “ Về những điều đảng viên không được làm”. Đồng thời, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tránh những sai phạm dẫn đến vi phạm kỷ luật; xác định đây là cơ sở, là nền tảng và có tính quyết định trong công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Năm 2020, Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế có 3 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 25 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 134 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, như: Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tính chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ có mặt còn hạn chế; tính kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt…
Năm 2021, Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên phát động các phong trào thi đua thực hiện và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình dự án trọng điểm của thành phố, trong đó tập trung vào việc tham mưu các giải pháp,  từng bước nâng cao tính chủ động, phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiên nhiệm vụ chuyên môn.  Tập trung đẩy nhanh công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị. Giải quyết kịp thời, hiệu quả các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo... Tổ chức thành công Festival Nghề truyền thống Huế 2021. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và kiện toàn bổ sung cấp ủy chi bộ và đảng ủy; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên và phấn đấu kết nạp 6-10 đảng viên mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể phấn đấu đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định trao Giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh: Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế là một đảng bộ lớn và cực kỳ quan trọng. Tới đây, Đảng bộ cần đáp ứng xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới và khi mở rộng thành phố Huế. Áp dụng AI (trí tuệ nhân tạo), công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tham mưu các quyết sách quan trọng.  Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu gương, phát huy trách nhiệm, mỗi người là một thành tố để đưa Huế ngày càng phát triển toàn diện, bền vững… nhằm quyết tâm xây dựng thành phố Huế đến năm 2025 trở thành đô thị “không có ma túy, trộm cướp và trẻ em thất học”. Con người Huế sống văn hóa, nhân ái và thân thiện trong một đô thị xanh, sạch, văn minh với chính quyền gần gũi, thương yêu nhân dân, phát triển kinh tế đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập phát triển.

Cuối hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã trao Giấy khen cho 03 Chi bộ và 25 Đảng viên của Đảng bộ cơ quan chính quyền TP Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. 


------------------------------------------------
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)