Thông tin tuyên truyền
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2020
Ngày 2 tháng 10 năm 2020.

   Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ để đăng ký khai sinh…đó là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 9/2020, cụ thể như sau:

Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng
   Tại điểm a,b, c và d khoản 1 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP) có quy định vi phạm một trong các hành vi sau sẽ phạt từ 03-05 triệu đồng, cụ thể:
  - Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;  
   - Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
  -  Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
  - Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng…
   Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ để đăng ký khai sinh thì bị phạt 
   Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 37 Nghị định số 82/2020/NĐ- CP cũng quy định mức phạt đối với các vi phạm về đăng ký khai sinh như:       
   - Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ đã được cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh: phạt từ 01- 03 triệu đồng; 
   - Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh; sử dụng giấy tờ của người khác để đăng ký khai sinh: phạt từ 03- 05 triệu đồng.  

------------------------------------------------
Tuấn Anh