Đấu giá QSD đất
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4, Khu vực 2 phường Hương Sơ và thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6 phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Ngày 3 tháng 9 năm 2020.

Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất thuộc khu đất xen ghép Tổ 4, Khu vực 2, phường Hương Sơ và thửa đất số 129 (Lô LK1- Quy hoạch phân lô khu đất xen ghép tại kiệt 47 Thanh Tịnh) tờ bản đồ số 6, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tải thông báo tại đây

------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố