Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Nỗ lực tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và triển khai nhiều mặt công tác, dự án trọng điểm năm 2020
Ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Năm 2020, cũng như nhiều địa phương trên toàn quốc, thành phố Huế gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhưng, nhờ đoàn kết chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố nên đã nhanh chóng khởi động và phục hồi các hoạt động trên mọi lĩnh vực của xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng…

TP Huế đang nỗ lực tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến hết tuần này (vào ngày 23/5), có 58 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Huế tổ chức thành công Đại hội Đảng.
Hiện nay, TP Huế đang đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, như các dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực đồi Vọng Cảnh; Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế; Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa; Cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân...
Thừa Thiên Huế đang đứng trước thời cơ, vận hội rất lớn để phát triển
 
Tiếp tục đẩy nhanh Dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế và các nội dung trong Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu: Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, TP Huế là vùng lõi, trung tâm, là đô thị “hạt nhân” của cả tỉnh, đưa cả tỉnh ta cùng phát triển. Tập trung Đề án mở rộng TP Huế. Đồng thời, đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế, phòng chống tội phạm và đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn…

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)