Thông tin điều hành
Tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 26 tháng 3 năm 2020.

 Ngày 26 tháng 03 năm 2020 UBND thành phố Huế đã ban hành công văn số 1269/UBND-YT về việc tiếp tục tạm dừng các  hoạt động tập trung đông người  trên địa bàn thành phố Huế.

Cụ thể nhhư sau:

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 1031/UBND-TC ngày 13/3/2020 của UBND thành phố Huế về việc tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế (các dịch vụ karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử).

Thực hiện tạm đóng cửa sân vận động, câu lạc bộ thể thao, văn hóa văn nghệ, điểm du lịch cộng đồng, các điểm tập thể dục ngoài trời trên địa bàn Thành phố kể từ ngày 27/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu các cơ sở kinh doanh quán cafe, quán ăn, nhà hàng trên địa bàn Thành phố tạm thời đóng cửa kể từ ngày 27/3/2020 cho đến khi có thông báo mới; khuyến khích việc bán hàng qua mạng, giao tận nhà.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Phường chịu trách nhiệm thông báo, khuyến cáo với cơ sở kinh doanh các nội dung nêu trên; phối hợp với Công an Thành phố, các lực lượng chức năng xử phạt theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

2. Ủy ban nhân dân các phường phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh Thành phố thông báo cho người dân tạm dừng tụ tập đông người tại các điểm thể dục ngoài trời tại công viên, nơi công cộng; đồng thời phối hợp giám sát, xử lý các hoạt động vi phạm.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh Thành phố, Ủy ban nhân dân các Phường tiếp tục cập nhật, thông tin rộng rãi, kịp thời để tất cả các cơ sở kinh doanh, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố biết các nội dung liên quan công tác phòng chống dịch để người dân đồng thuận thực hiện.


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố