Đề án số hóa truyền hình
Thông báo về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Thừa Thiên Huế
Ngày 4 tháng 4 năm 2019.

Căn cứ thông báo số 775/TB-CTS ngày 06/3/2019 của Cục Tần số Vô tuyến điện về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh nhóm II, III. Ngày 01/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo số 246/TB-STTTT về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, kể từ 24 giờ ngày 30/6/2019 sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát sóng chính và kể từ 24 giờ ngày 31/12/2019 sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại.

  


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố