DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bổ sung danh mục, công bố thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Khu văn hóa đa năng Lâm Viên Huế

Tải Phụ lục danh mục dự án tại đây
Tải thông tin dự án tại đây 
------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố