DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư các dự án: tại khu đất 44 Trần Thái Tông, dự án tại khu đất 49 – 51 Hàm Nghi, khu đất có ký hiệu TM-DV8, Khu A – Đô thị mới An Vân Dương thuộc địa bàn P. Xuân Phú, TP Huế

Tải Phụ lục danh mục dự án công bố, kêu gọi đầu tư tại đây
Tải thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư tại đây 
------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố