Thông tin đầu tư >> Quy hoạch
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Ngày 04/5/2020, Ủy ban  nhân dân Thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 2219/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (điều chỉnh và bổ sung một phần Quyết định 656A/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND thành phố về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất một phần Quy hoạch chi tiết khu đô thị cổ dọc trục đường Chi Lăng (đoạn bờ sông Phú Cát), thành phố Huế. 

Tải Quyết định 2219/QĐ-UBND tại đây
Tải bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tại đây 
------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Các bài viết khác