dịch vụ công trực tuyến
Hộ tịch Thủy lợi Lao động - Tiền lương
Chứng thực An toàn thực phẩm TTHC liên thông lĩnh vực Người có công
Bồi thường nhà nước Kinh doanh Khí Người có công
Phổ biến giáo dục pháp luật Lưu thông hàng hóa Bảo trợ xã hội
Hòa giải cơ sở Tổ chức, biên chế Giáo dục nghề nghiệp
Đất đai Công chức, viên chức An toàn, vệ sinh lao động
Tài nguyên nước Hội, tổ chức phi chính phủ Phòng chống tệ nạn xã hội
Giao dịch bảo đảm Thi đua - Khen thưởng Tài chính Kế hoạch
Môi trường Tôn giáo Dân tộc
Hoạt động xây dựng Xuất bản Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quy hoạch Viễn thông Phòng, chống tham nhũng
Hạ tầng kỹ thuật Giáo dục Đào tạo Công an
Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã Gia đình Thu BHXH, BHYT, BHTN
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh Văn hoá Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Phát triển nông thôn Thư viện Giải quyết chế độ BHXH
Lâm nghiệp An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

STTTên thủ tụcBiểu mẫu 
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
6 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
7 Đăng ký khi hợp tác xã chia
8 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
9 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách
11 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 596)
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
13 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
14 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
15 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
16 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
17 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
18 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
19 Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thành phố Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận: Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí:

30000 đồng

Dịch vụ công: Mức độ 4
Đăng ký dịch vụ công:
- Bước 1: Khi bị hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký hợp tác xã.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã.

- Bước 3: Cơ quan đăng ký thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

- Bước 4: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.


Cách thức thực hiện:

 Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký cũ.
Số lượng hồ sơ: 1

Không

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/11/2013
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 26/05/2014
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/08/2017