Triển khai thực hiện Chương trình điều chỉnh địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ (Kế hoạch 1031 năm 2021 của UBND thành phố Huế)
24/02/2021 4:26:16 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 24/02/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1031/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình điều chỉnh địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ.
   Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể gồm: Phối hợp triển khai hoàn thành Đề án địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và thành lập các phường thuộc thành phố Huế theo quy hoạch trước năm 2022; tập trung hoàn thiện các quy hoạch phát triển, nâng cấp đô thị Huế, phát triển trục cảnh quan sông Hương làm trục chính phát triển đô thị hướng biển; đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm chỉnh trang đô thị; nâng cao năng lực, chất lượng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập trung một số khu vực: Khu vực I di tích kinh thành Huế, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phát huy giá trị công trình di tích tại Hổ Quyền – Voi Ré, khu vực nghĩa địa trước núi Bân, khu vực trước đàn Nam Giao, cồn Dã Viên, khu vực Long Thọ… di dời các khu vực nghĩa địa không đúng quy hoạch tạo quỹ đất bán đấu giá, kêu gọi đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị theo hướng văn minh. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/7/2016 của Thành ủy Huế về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng và trật tự đô thị, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, đẩy mạnh công tác ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn…
   Việc triển khai Chương trình điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế nhằm xây dựng thành phố Huế trở thành hạt nhân của đô thị di sản, văn hóa, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường, đô thị thông minh của Thừa Thiên Huế, gắn với chỉnh trang, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, xứng đáng là đô thị loại I, tiến tới đưa toàn tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>