Việc tổ chức cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng của người dân phải đăng ký với UBND cấp xã, phường để phòng chống dịch Covid-19 (Thông báo số 84 về Kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh)
02/03/2021 4:03:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 2/3/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 84 về Kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 1/3/2021.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 84 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>