Ủy ban bầu cử thành phố Huế: Trực báo nghe tình hình thực tế và tiến độ công tác bầu cử
08/04/2021 5:06:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 8/4/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Huế tổ chức trực báo nghe tình hình thực tế tại các đơn vị bầu cử. Đồng chí Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì cuộc họp.
   Theo đánh giá, cho đến nay công tác chuẩn bị các khâu cho bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đảm bảo đúng theo quy định của Luật bầu cử và và tiến độ theo kế hoạch bầu cử thành phố, duy trì trực báo hàng tuần.
   Thành phố đã sớm hoàn thành việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu. UBND thành phố Huế đã phê chuẩn 167 khu vực bỏ phiếu tại 156 đơn vị bầu cử của các phường; 04 khu vực bỏ phiếu riêng của các đơn vị vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri.
   Việc thành lập Tổ bầu cử tại các Khu vực bỏ phiếu cũng hoàn thành. Sau khi có Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu của UBND thành phố Huế, đã hướng dẫn UBND các phường thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường thành lập 167 Tổ bầu cử tương ứng 167 khu vực bỏ phiếu tại 156 đơn vị bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với số lượng thành viên 3.465 người. Đơn vị vũ trang nhân dân thành lập 04 Tổ bầu cử độc lập tương ứng tại 04 khu vực được phê chuẩn khu vực bỏ phiếu riêng.
   Hiện nay đang tiếp tục tiến hành lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú với các ứng cử viên. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong bầu cử được đảm bảo.
   Về công tác tuyên truyền bầu cử, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1294/KH-UBND ngày 09/3/2021 về  Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch UBND các phường giao trách nhiệm cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, Tổ trưởng dân phố, công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với UBMTTQVN các phường và các tổ chức Đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền quán triệt cho cán bộ và nhân dân về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Các Luật và văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác bầu cử; các biểu mẫu về công tác bầu cử; các tin bài về tiến độ bầu cử trên địa bàn thành phố được cập nhật liên tục và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế (Huecity.gov.vn) để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Uỷ ban bầu cử các phường được biết và thực hiện.
   Về công tác nhận và phân phối tài liệu phục vụ bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố Huế đã nhận và phân phối tài liệu phục vụ bầu cử gồm Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Sách hỏi đáp về bầu cử với số lượng mỗi loại là 252 quyển…
   Đồng chí Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế cho biết về các bước tiếp theo của công tác bầu cử (từ ngày 07/4/2021 đến hết ngày 18/4/2021), như: Xác minh, trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử đại biểu HĐND; lập và niêm yết danh sách cử tri; Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 (trước ngày 18/4/2021)…
 
   Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định và công bố ngày bầu cử vào ngày Chủ nhật 23/05/2021. Cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>