Ủy ban Bầu cử thành phố Huế: Trực báo công tác bầu cử, tình hình triển khai từ 23/2 đến 05/3/2021 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến
05/03/2021 5:38:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 5/3/2021, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế tổ chức Trực báo công tác bầu cử, tình hình triển khai từ 23/2 đến 05/3/2021 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Các đồng chí: Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; Hoàng Hải Minh – Chủ tịch UBND thành phố Huế - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Huế chủ trì cuộc họp.
   Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được Ủy ban Bầu cử thành phố Huế đã đảm bảo đúng theo quy định của Luật bầu cử và và tiến độ theo kế hoạch bầu cử thành phố, được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc và đúng luật.
   Ủy ban bầu cử thành phố Huế đã ban hành Nghị quyết số 11 ngày 25/02/2021 về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, số đại biểu được bầu là 35 đại biểu. Tổng số đơn vị bầu cử là 07 đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND...
   Về thành lập Ban bầu cử (chậm nhất trước ngày 14/3/2021), UBND thành phố Huế đã cử người tham gia Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phòng Nội vụ thành phố Huế tham mưu UBND thành phố dự thảo các thành viên tham gia vào 07 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và Quyết định thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố tại các Đơn vị bầu cử thành phố, gửi xin ý kiến của Thường trực HĐND; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận thành phố...
   Về triển khai các bước tiếp theo của công tác bầu cử, thực hiện các bước tiếp theo theo Kế hoạch bầu cử thành phố Huế từ ngày 05/3/2021 đến hết ngày 20/3/2021, như: Tổng kết hết nhiệm kỳ của HĐND và UBND cấp phường (trước ngày 05/3/2021); tổng kết hết nhiệm kỳ của HĐND và UBND thành phố (trước ngày 10/3/2021); Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức Hội nghị cử tri; từ ngày 04/3/2021 đến ngày 25/3/2021 hướng dẫn UBND các phường tiến hành chia khu vực bỏ phiếu trình thành phố phê duyệt...
 
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định và công bố ngày bầu cử vào ngày Chủ nhật 23/05/2021. Cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>