Thành phố Huế: Công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo các mốc thời gian, đúng theo quy định
24/02/2021 10:25:16 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng nay 23/02/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Huế tổ chức họp đánh giá tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác Hiệp thương lần thứ nhất... Các đồng chí: Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử; Hoàng Hải Minh – Chủ tịch UBND thành phố Huế - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì cuộc họp.
   Vừa qua, công tác thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đã được thành phố Huế triển khai sớm và đảm bảo theo quy định. Thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố gồm 15 thành viên, thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu  HĐND thành phố gồm 15 thành viên. Ở các phường đã thành lập Ủy ban bầu cử để chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND ở địa phương. Các thành viên đều nắm và bám sát từng địa bàn cụ thể.
   Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn đều triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết 1187 ngày 11/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Hướng dẫn 37 ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương…
   Về công tác hiệp thương lần thứ nhất, ở cấp Thành phố (tổ chức vào ngày 06/02/2021), đã thống nhất số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XV là 67 đại biểu, tổng số đại biểu được bầu là 35 người. Trong lần hiệp thương lần thứ nhất dự kiến đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND thành phố thuộc các thành phần, gồm: Tổ chức chính trị (cơ quan Đảng); cơ quan nhà nước; chuyên trách HĐND thành phố; Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể; tôn giáo; lực lượng vũ trang; nhân sĩ, trí thức; các thành phần kinh tế; đơn vị sự nghiệp; các cơ quan chuyên môn. Trong đó, ứng cử đại biểu là phụ nữ chiếm 35,8%, ứng cử đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 22,4%, ứng cử đại biểu người ngoài Đảng chiếm 13,4%...
   Ở cấp phường, số đại biểu được bầu là 578 đại biểu, số người dự kiến giới thiệu ứng cử là 1.104 người. Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế qua các bước hiệp thương theo luật định được thành phố xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; đảm bảo về số lượng, chất lượng, thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết.
   Đặc biệt, công tác bảo vệ bầu cử được tiến hành thận trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.
   Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, đồng chí Trương Quang Trung cho biết thêm về các bước tiếp theo của công tác bầu cử, như: Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử (trước ngày 03/03/2021); Tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia trưng tập, phục vụ công tác bầu cử (từ 01/03 – 10/03/2021)…
   Tại cuộc họp này, Ủy ban bầu cử thành phố Huế đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với nội dung thành lập 7 đơn vị bầu cử ở thành phố.
   Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trương Quang Trung – Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế yêu cầu nghiêm túc tiếp thu tinh thần quán triệt chỉ đạo của cấp trên; đảm bảo an toàn, an ninh tại các điểm bầu cử. Đồng thời tổ chức các bước tiếp theo đảm bảo quy trình, quy định, mốc thời gian để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.
Cử tri bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 4 ngày 22-05-2016
 
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định và công bố ngày bầu cử vào ngày Chủ nhật 23/05/2021. Cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>