Thông báo mới về biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông báo kết luận số 5 ngày 06/02/2021)
06/02/2021 11:28:47 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06 tháng 02 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo COVID-19 các huyện, thị xã và thành phố Huế và các đơn vị liên quan.
   Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế và các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ý kiến tham gia phát biểu của các Thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh, các đơn vị, địa phương tham gia dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ - Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh kết luận một số nội dung sau:
    1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào Thừa Thiên Huế luôn tiềm ẩn rất cao. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị, địa phương, các lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, nắm vững phương châm “4 tại chỗ”, duy trì thực hiện tốt "5K", tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
    2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
- Nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo số 42/TB-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 
- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát vòng ngoài tại các Khu cách ly tập trung trên địa bàn để đảm bảo an toàn phòng dịch.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường quản lý vòng trong tại các Khung cách ly tập trung (T); thực hiện cách ly, phân loại theo từng nhóm địa phương... tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm trong các T.
- Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra, nắm tình hình thực tế việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, địa bàn phụ trách, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; chịu trách trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ  đạo COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị.
- Sở Y tế chỉ đạo các lực lượng nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các T thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, phân loại cách ly công dân và quy trình đón công dân đã hoàn thành cách ly trở về địa phương đảm bảo quy định phòng dịch.
    3. Về các biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế từ 15 giờ 00 phút, ngày 06/02/2021.
- Tất cả mọi công dân đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả người Huế về địa phương) bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.
- Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Đối với công dân đã đi qua/đến từ Thành phố Hà Nội: Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân tại các xã/phường/thị trấn có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Các tỉnh/thành phố khác: Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đã đi qua/đến từ các điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật đến tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Các công dân đã đi qua/đến từ Thành phố Hà Nội đang được cách ly tập trung tại các T của tỉnh mà không thuộc các xã/phương/thị trấn có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật, thì tổ chức xét nghiệm PCR; trường hợp công dân có kết quả xét nghiệm âm tính thì thực hiện thủ tục cho công dân ra khỏi T; đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện các thủ tục cách ly tại nhà, giám sát y tế đối với các công dân trên theo quy định đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.
- Đối với công dân đã đi qua/đến từ Lào đang cách ly tập trung tại T của tỉnh, thực hiện cách ly 14 ngày theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>