Thành phố Huế: Phấn đấu đến năm 2025 có 02 chợ được công nhận “Chợ văn minh thương mại” theo Bộ tiêu chí chợ văn minh thương mại tại Quyết định số 920 năm 2017 của UBND tỉnh
03/04/2021 11:31:51 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 2/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1955 về triển khai Xây dựng “Chợ văn minh thương mại” trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2021 2025.
   Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có 02 chợ được công nhận “Chợ văn minh thương mại” theo Bộ tiêu chí chợ văn minh thương mại tại Quyết định số 920 năm 2017 của UBND tỉnh, trong đó có 01 chợ hạng 1 và 01 chợ hạng 2, cụ thể: Năm 2023 là chợ Vỹ Dạ, năm 2024 là chợ Đông Ba.
   Về nội dung thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của chợ. Tiến hành rà soát, đánh giá cơ sở vật chất hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Huế để xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất hệ thống chợ trên địa bàn. Tiến hành sắp xếp lô hàng, ngành hàng và vận động các thương nhân kinh doanh tại chợ đầu tư, nâng cấp lô hàng của mình đảm bảo tính thẩm mỹ, hiệu quả kinh doanh. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ quản lý chợ, kỹ năng bán hàng văn minh thương mại, giao tiếp trong kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ… Tăng cường công tác quản lý hàng hóa, giá cả; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các chợ trên địa bàn thành phố. Tổ chức đáng giá Bộ tiêu chí chợ văn minh thương mại để công nhận “Chợ văn minh thương mại” theo trình tự thủ tục quy định tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Về mục đích, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hoá trong mua bán tại các chợ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Xây dựng chợ ngày càng khang trang, sạch đẹp, đưa hoạt động thương mại ngày càng phát triển, thể hiện nét văn minh, tiến bộ theo yêu cầu của xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn minh thương mại của hệ thống chợ trên địa bàn.
   UBND thành phố Huế yêu cầu, việc xây dựng chợ văn minh thương mại phải được triển khai nghiêm túc, bài bản, tránh hình thức, chạy theo thành tích; phải thực hiện được mục tiêu xây dựng chợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường,…
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch 1955 ()
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>