• Công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

  Người gửi: Nguyễn Ngọc Bảo - Thành phố Huế

  Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, tôi muốn hỏi các hành vi bị nghiêm cấm trong công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm được pháp luật quy định như thế nào ? (05/01/2021)

                Qua nội dung bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

  Tại khoản 1 Điều 2 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định: “Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm” và tại Điều 8 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 có quy định các hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể như sau:
  1.Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
  2.Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
  3.Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.
  4.Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm.
  5.Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.
  6.Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này. 
  7.Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
  Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.
Tổng cộng: 1
Tổng cộng: 0
Công khai (điện thoại, email)
  
.doc|.xls|.pdf|.txt
CAPTCHA image
(Nhập vào mã xác nhận trên)