Công bố 02 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
28/12/2020 10:37:23 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Ngày 24 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3247, Quyết định Công bố kèm theo Quyết định này 02 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>